Sự kiện & Công nghệ

Việt Nam sẽ mời tư nhân đầu tư camera giao thông

Việt Nam sẽ mời tư nhân đầu tư camera giao thông

Đăng bởi toan highmark | Ngày 23/09/2015|

Việt Nam sẽ mời tư nhân đầu tư camera giao thông: Tổng cục Đường bộ Việt Nam được yêu cầu lập đề án xã hội hóa đầu tư hệ thống camera giám sát giao thông… Với camera giao thông, không phải lúc nào Nhà nước cũng có thể bỏ tiền đầu tư, vì thế, việc […]