Sự kiện & Công nghệ

Top 50 công ty sản xuất camera an ninh đứng đầu thế giới 2014

Top 50 công ty sản xuất camera an ninh đứng đầu thế giới 2014

Đăng bởi toan highmark | Ngày 29/09/2015|

HighMark Security giới thiệu Top 50 công ty sản xuất camera an ninh đứng đầu thế giới 2014 được bình chọn bởi http://asmag.com/ Tạp chí an ninh A&S đã đưa ra bảng xếp hạng Top 50 security năm 2014 trên toàn thế giới, Dahua đã có một bứt phá ngoại mục vượt lên 3 bậc […]