Sự kiện & Công nghệ

Tính năng của Camera giám sát

Tính năng của Camera giám sát

Đăng bởi admin | Ngày 05/06/2015|

(Camera Quảng Nam) – Tính năng của Camera giám sát Với chức năng giám sát bao quát, chi tiết, trong mọi điều kiện ánh sáng và khả năng lưu trữ, Hệ thống camera được coi là công cụ hữu hiệu và kinh tế để giám sát hoạt động của các cửa hàng, các điểm kinh doanh, […]