Sự kiện & Công nghệ

Camera giám sát dự báo bạo lực

Camera giám sát dự báo bạo lực

Đăng bởi admin | Ngày 21/11/2014|

Ngày nay, suy nghĩ của mỗi người về lực lượng cảnh sát rất khác nhau. Một số thì cho rằng họ là một lực lượng hùng mạnh tồn tại để phục vụ và bảo vệ dân chúng, trong khi, một số khác chỉ coi họ là tay sai, bị lạm dụng bởi bộ máy chính […]