Sự kiện & Công nghệ

Tìm hiểu camera nhiệt lạnh và không lạnh

Tìm hiểu camera nhiệt lạnh và không lạnh

Đăng bởi admin | Ngày 21/11/2014|

Với khả năng nhận diện nhiệt độ của con người và nhiều đối tượng khác, công nghệ nhiệt đã khẳng định được lợi ích lâu dài của mình trong lĩnh vực quân sự với khả năng cho ra kết quả chính xác và hoạt động trong phạm vi rộng. Thiết bị này có thể xác […]