Sự kiện & Công nghệ

Thiết lập trình duyệt IE (Internet Explorer) để xem camera qua mạng

Thiết lập trình duyệt IE (Internet Explorer) để xem camera qua mạng

Đăng bởi admin | Ngày 08/05/2015|

Camera Quảng Nam giới thiệu cách thiết lập trình duyệt IE (Internet Explorer) để xem camera qua mạng 1) Mở trình duyệt Internet Explorer, chọn Tools -> Internet Options. 2) Nhấp vào tab Security -> chọn Custom Level. Những thiết lập của  ActiveX dưới đây phải được đảm bảo là bật ( Enable ): -Run […]