Sự kiện & Công nghệ

Cách xử lý khi nhà có trộm rất hữu ích

Cách xử lý khi nhà có trộm rất hữu ích

Đăng bởi toan highmark | Ngày 15/01/2016|

Ông bà ta có câu phòng bệnh hơn chữa bệnh các bác ạ. Cứ ghi nhớ những cách xử lý khi nhà có trộm rất hữu ích, nên ghi nhớ đề phòng bất trắc. (Hình mang tính chất minh họa) NẾU TRỘM VÀO NHÀ: – Nếu trộm chưa vào nhà thì lập tức bật các […]