Sự kiện & Công nghệ

Hướng dẫn khôi phục mật khẩu (Reset Password) đầu ghi Avtech

Hướng dẫn khôi phục mật khẩu (Reset Password) đầu ghi Avtech

Đăng bởi toan highmark | Ngày 02/10/2015|

HighMark Security giới thiệu hướng dẫn khôi phục mật khẩu (Reset Password) đầu ghi Avtech Trong quá trình sử dụng DVR đôi khi xảy ra những trường hợp như quên password, DVR hay bị treo…trước khi gửi đi bảo hành bạn hãy thử reset DVR đã. Thông thường những lỗi về phần mềm chỉ cần […]