Sự kiện & Công nghệ

HIỆN TƯỢNG NHIỄU

HIỆN TƯỢNG NHIỄU

Đăng bởi admin | Ngày 12/06/2015|

-(CAMERA QUẢNG NAM) –  HIỆN TƯỢNG NHIỄU 1. Hiện tượng: Hình ảnh không rõ nét, bị hột mè, bị lóa trắng, bị dợn sóng… 2. Nguyên nhân – Tín hiệu video đầu đầu và đầu cuối được truyền ở khoảng cách xa, đường cáp có độ chống nhiễu thấp, chất lượng thấp và có nhiều […]