Lợi ích hệ thống an ninh mang lại cho Quý vị
Cảnh báo có đột nhập

CẢNH BÁO SỚM ĐỘT NHẬP


Cảnh báo sớm người lạ đột nhập qua điện thoại, email, tin nhắn.
Cảnh báo từ xa qua điện thoại

TỪ XA QUA ĐIỆN THOẠI


Hệ thống an ninh hoạt động 24/24h và chức năng xem lại giúp Quý vị xem lại bất cứ nơi đâu và bất cứ khi nào mà Quý vị muốn
Hoạt động 24/24

HOẠT ĐỘNG 24/24H


Hệ thống an ninh hoạt động 24/24h và chức năng xem lại giúp Quý vị xem lại bất cứ nơi đâu và bất cứ khi nào mà Quý vị muốn